Program studiów

PROGRAM ZAJĘĆ

Zajęcia zostały podzielone na 9 bloków przedmiotowych, w ramach których przewidujemy ponad 40 zajęć tematycznych

Ekonomia i finanse dla kadry zarządzającej

Ilość godzin: 32

Prawne aspekty zarządzania usługami kluczowymi

Ilość godzin: 16

Zarządzanie ryzykiem dla bezpieczeństwa informacji

Ilość godzin: 16

Zarządzanie usługami kluczowymi

Ilość godzin: 60

Prawne aspekty zarządzania usługami kluczowymi

Ilość godzin: 16

Zarządzanie ryzykiem dla bezpieczeństwa informacji

Ilość godzin: 16

Ekonomia i finanse dla kadry zarządzającej

Ilość godzin: 32

Prawne aspekty zarządzania usługami kluczowymi

Ilość godzin: 16

Zarządzanie ryzykiem dla bezpieczeństwa informacji

Ilość godzin: 16

SZCZEGÓŁOWY PLAN ZAJĘĆ

Harmonogram studiów zaplanowany został w następujący sposób*

ZARZĄDZANIE USŁUGAMI KLUCZOWYMI (62h)

Nazwa wykładu

Wykładowca

Planowana data

Ilość godzin

Rodzaje cyberzagrożeń

dr inż. Jakub Syta
(Z-ca dyrektora Morskiego Centrum Cyberbezpieczeństwa)

27.11.2021

2

Krajowy system cyberbezpieczeństwa

Tomasz Zdzikot
(prezes Poczty Polskiej S.A.)

28.11.2021

4

Zarządzanie strategiczne

dr hab. Joanna Cygler 

04.12.2021

8

Zarządzanie procesami cz.1

Tomasz Janka
(dyrektor naczelny ds. inwestycji w KGHM)

05.03.2022

4

Zarządzanie procesami cz.2

Tomasz Janka
(dyrektor naczelny ds. inwestycji w KGHM)

06.03.2022

4

Negocjacje i mediacje cz.2

dr mec. Krzysztof Wąsowski
(wspólnik w kancelarii prawnej WLP Legal)

06.03.2022

4

Marketing i PR w gospodarce cyfrowej cz.1

Marek Szkolnikowski
(dyrektor TVP Sport)

19.03.2022

4

Marketing i PR w gospodarce cyfrowej cz.2

Marek Szkolnikowski
(dyrektor TVP Sport)

20.03.2022

4

Przywództwo

gen. bryg. Karol Molenda
(dyrektor NCBC)

03.04.2022

8

Negocjacje i mediacje

dr mec. Krzysztof Wąsowski
(wspólnik w kancelarii prawnej WLP Legal)

24.04.2022

4

Zarządzanie zmianą

dr Bartosz Grucza
(SGH)

22.05.2022

8

Kierowanie zespołem i zarządzanie zasobami ludzkimi

Marcin Chludziński
(prezes KGHM)

28.05.2022

8

ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI (54h)

Nazwa wykładu

Wykładowca

Planowana data

Ilość godzin

Uroczysta inauguracja

dr inż. Jakub Syta
(kierownik Studiów eMBA)

09.10.2021

2

Bezpieczna architektura IT

Józef Sulwiński
(prezes SEQRED)

05.12.2021

4

Interoperacyjność w cyberbezpieczeństwie

dr inż. Robert Janczewski
(specjalista w Narodowym Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni)

22.01.2022

4

Zarządzanie ciągłością działania

Renata Davidson
(prezes Davidson Consulting)

09.01.2022

8

Wielowarstwowe zarządzanie bezpieczeństwem informacji

dr inż. Jakub Syta
(z-ca dyrektora Morskiego Centrum Cyberbezpieczeństwa)

23.01.2022

4

Zarządzanie systemem antykorupcyjnym

dr hab. Jacek Bil
(właściciel JB Safety&Consulting)

19.02.2022

4

Jak się zabezpieczać podczas pracy online?

Rafał Krakowski
(expert)

02.04.2022

4

Usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa

dr inż. Jakub Syta
(z-ca dyrektora Morskiego Centrum Cyberbezpieczeństwa)

06.03.2022

4

Kształtowanie kompetencji państwa. Strategie, interesy, potrzeby, doktryny

dr hab. Piotr Dela
(Główny specjalista w Morskim Centrum Cyberbezpieczeństwa)

19.03.2022

4

Fundamenty cyberbezpieczeństwa

Rafał Krakowski
(expert)

02.04.2022

4

Cyberbezpieczeństwo dla VIP’ów

Piotr Konieczny
(prezes niebezpiecznik.pl)

24.04.2022

4

Kompleksowe monitorowanie usług kluczowych

dr inż. Jakub Syta
(z-ca dyrektora Morskiego Centrum Cyberbezpieczeństwa)

29.05.2022

4

 Zakończenie

dr inż. Jakub Syta
(kierownik Studiów eMBA)

12.06.2022

4

MONITOROWANIE ORAZ REAGOWANIE NA CYBERINCYDENTY (18h)

Nazwa wykładu

Wykładowca

Planowana data

Ilość godzin

CyberTwierdza cz.1

Marcin Fronczak
(Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń)

09.10.2021

3

Komunikacja kryzysowa

dr insp. Mariusz Ciarka
(rzecznik Komendy Głównej Policji)

20.02.2022

4

Proces zarządzania cyberincydentami

Krzysztof Bińkowski
(prezes netcomputer)

07.05.2022

4

Techniczne i organizacyjne zagadnienia monitorowania bezpieczeństwa informacji 

Tomasz Wodziński
(członek zarządu ISSA Polska, prezes ClearSec)

05.03.2022

4

CyberTwierdza cz.2

Marcin Fronczak
(Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń)

12.06.2022

3

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM DLA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI (14h)

Nazwa wykładu

Wykładowca

Planowana data

Ilość godzin

Zarządzanie ryzykiem IT, identyfikacja zagrożeń

dr inż. Jakub Syta
(z-ca dyrektora Morskiego Centrum Cyberbezpieczeństwa)

09.10.2021

4

Kryminologiczne aspekty cyberprzestępczości

dr hab. Jerzy Kosiński
(Dyrektor Morskiego Centrum Cyberbezpieczeństwa)

10.10.2021

4

Dezinformacja, manipulacja i wojna informacyjna

dr hab. Piotr Dela
(Główny specjalista w Morskim Centrum Cyberbezpieczeństwa)

10.10.2021

4

Modelowanie zagrożeń

Jakub Kałużny
(Principal Product Security Engineer)

23.01.2022

4

EKONOMIA I FINANSE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ (32h)

Nazwa wykładu

Wykładowca

Planowana data

Ilość godzin

Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa cz.1

dr hab. Tomasz Cicirko
(SGH, dyrektor Biura Kontrolingu Grupy Kapitałowej Poczta Polska S.A.)

23.10.2021

8

Ekonomia menadżerska cz.1

dr hab. Ireneusz Dąbrowski
(SGH, dyrektor Departamentu Badań i Innowacji Finansowych NBP)

06.11.2021

4

Ekonomia menadżerska cz.2

dr hab. Ireneusz Dąbrowski
(SGH, dyrektor Departamentu Badań i Innowacji Finansowych NBP)

07.11.2021

4

Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa cz.2

dr hab. Tomasz Cicirko
(SGH, dyrektor Biura Kontrolingu Grupy Kapitałowej Poczta Polska S.A.)

08.01.2022

8

Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa cz.3

dr hab. Tomasz Cicirko
(SGH, dyrektor Biura Kontrolingu Grupy Kapitałowej Poczta Polska S.A.)

23.04.2022

8

PRAWNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA USŁUGAMI KLUCZOWYMI (16h)

Nazwa wykładu

Wykładowca

Planowana data

Ilość godzin

Prawo gospodarcze

dr Filip Ostrowski
(Dyrektor Biura ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego w Ministerstwie Aktywów Państwowych)

24.10.2021

8

Prawo nowoczesnych technologii

dr hab. Katarzyna
Chałubińska-Jentkiewicz
(Dyrektor Akademickiego Centrum Polityki Cyberbezpieczeństwa ASzWoj)

27.11.2021

6

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE (20h)

Nazwa wykładu

Wykładowca

Planowana data

Ilość godzin

Wschodzące technologie a cyberbezpieczeństwo cz.1

dr hab. Teodor Buchner
(kierownik Zakładu Fizyki Układów Złożonych na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej, ekspert B+R w Exatel)

06.11.2021

4

Wschodzące technologie a cyberbezpieczeństwo cz.2

dr hab. Teodor Buchner
(kierownik Zakładu Fizyki Układów Złożonych na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej, ekspert B+R w Exatel)

07.11.2021

4

IT a OT

Józef Sulwiński
(prezes SEQRED)

05.12.2021

4

Gospodarka globalna

Leszek Skiba
(prezes Pekao S.A.)

22.01.2022

4

Bezpieczeństwo usług chmurowych

Tomasz Onyszko
(CTO w Predica Group)

02.04.2022

4

NOWOCZESNE METODY DOSKONALENIA ORGANIZACJI (24h)

Nazwa wykładu

Wykładowca

Planowana data

Ilość godzin

Wykorzystywanie audytu wewnętrznego dla rzeczywistego doskonalenia organizacji

Sebastian Burgemejster
(członek Zarządu IIA Polska, prezes BW Advisory)

28.11.2021

4

Zrównoważony rozwój

dr Anna Makuch
(ekspert Akademickiego Centrum Polityki Cyberbezpieczeństwa Akademii Sztuki Wojennej)

20.03.2022

4

Psychologia biznesu

dr hab. Monika Czerwonka
(SGH, członek rady nadzorczej Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A.)

19.02.2022

4

Psychologia biznesu

dr hab. Monika Czerwonka
(SGH, członek rady nadzorczej Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A.)

20.02.2022

4

Strategia cyberbezpieczeństwa RP

Robert Kośla
(były dyrektor Departamentu Cyberbezpieczeństwa Kancelaria Prezesa Rady Ministrów)

11.06.2022

4

Niespodzianka

dr hab. Grzegorz Krasnodębski

11.06.2022

4

SKUTECZNE METODY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI I USŁUGAMI (24h)

Nazwa wykładu

Wykładowca

Planowana data

Ilość godzin

Zarządzanie projektami IT

Arkadiusz Gałecki
(trener)

07.05.2022

4

Rola służb specjalnych w systemie cyberbezpieczeństwa państwa

gen. bryg. Marcin Materka
(szef SKW)

08.05.2022

4

Zarządzanie usługami IT

Arkadiusz Gałecki
(trener)

08.05.2022

4

Rozwój oprogramowania w sposób zwinny i bezpieczny

Piotr Dudzic
(ekspert w Exatel)

21.05.2022

4

Narzędzia wspierające zarządzanie wiedzą

Piotr Dudzic
(ekspert w Exatel)

21.05.2022

4

Lean management

dr hab. inż. Marek Roszak
(profesor nadzwyczajny Politechniki Śląskiej)

29.05.2022

4

* Organizatorzy zapewniają sobie możliwość wprowadzania modyfikacji do szczegółowego programu zajęć