Program studiów

PROGRAM ZAJĘĆ

Zajęcia zostały podzielone na 9 bloków przedmiotowych, w ramach których przewidujemy ponad 40 zajęć tematycznych

Ekonomia i finanse dla kadry zarządzającej

Ilość godzin: 32

Prawne aspekty zarządzania usługami kluczowymi

Ilość godzin: 16

Zarządzanie ryzykiem dla bezpieczeństwa informacji

Ilość godzin: 16

Zarządzanie usługami kluczowymi

Ilość godzin: 60

Prawne aspekty zarządzania usługami kluczowymi

Ilość godzin: 16

Zarządzanie ryzykiem dla bezpieczeństwa informacji

Ilość godzin: 16

Ekonomia i finanse dla kadry zarządzającej

Ilość godzin: 32

Prawne aspekty zarządzania usługami kluczowymi

Ilość godzin: 16

Zarządzanie ryzykiem dla bezpieczeństwa informacji

Ilość godzin: 16

SZCZEGÓŁOWY PLAN ZAJĘĆ

Szczegółowa agenda poszczególnych spotkań II edycji studiów eMBA została zaplanowana w następujący sposób. Organizatorzy zastrzegają jednak możliwość wprowadzania zmian. Program będzie na bieżąco aktualizowany.

HTML Table Generator
zjazd data wykładowca tytuł zajęć
1 8.10.2022 dr inż. Jakub Syta
(Kierownik Studiów eMBA)

Uroczysta inauguracja
1  8.10.2022  dr inż. Jakub Syta
 (Z-ca dyrektora Morskiego Centrum Cyberbezpieczeństwa)

Zarządzanie ryzykiem IT
1 8.10.2022 Piotr Kępski
(Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń)
 
CyberTwierdza cz.1 
1 9.10.2022 dr hab. Ireneusz Dąbrowski
(SGH, Dyrektor Departamentu Badań i Innowacji Finansowych NBP)
 
Ekonomia menadżerska
 2 22.10.2022
dr hab. Jerzy Kosiński
 (Dyrektor Morskiego Centrum Cyberbezpieczeństwa)
 
Kryminologiczne aspekty cyberprzestępczości 
 2 22.10.2022  dr hab. Piotr Dela
(Główny specjalista w Morskim Centrum Cyberbezpieczeństwa)
 
Dezinformacja, manipulacja i wojna informacyjna 
 2 23.10.2022  Tomasz Janka
 (Dyrektor naczelnego ds inwestycji w KGHM)
 
 Zarządzanie procesami
 3 5.11.2022  Tomasz Wodziński
 (członek zarządu ISSA Polska)
 
 Security Operations Center w praktyce
 3 6.11.2022  dr hab. Tomasz Cicirko
(SGH)
 
Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa cz.1 
 4 Warszawa 19.11.2022  Tomasz Zdzikot
(Prezes Zarządu, KGHM Polska Miedź S.A.)
 
Krajowy system cyberbezpieczeństwa 
 4 Warszawa 19.11.2022  dr hab. Monika Czerwonka
(SGH, członek rady nadzorczej Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A.)
 
Psychologia biznesu 
 4 Warszawa 20.11.2022  Rafał Krakowski
 (ekspert)
 
Fundamenty cyberbezpieczeństwa 
 4 Warszawa 20.11.2022  dr hab. Monika Czerwonka
(SGH, członek rady nadzorczej Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A.)
  
Psychologia biznesu 
5 Warszawa  4.12.2022  dr hab. Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz
(Dyrektor Akademickiego Centrum Polityki Cyberbezpieczeństwa ASzWoj)
 
Prawo nowoczesnych technologii 
5 Warszawa  3.12.2022  dr Filip Ostrowski
(Dyrektor Biura ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego w Ministerstwie Aktywów Państwowych)
 
Prawo gospodarcze 
6 Warszawa  17.12.2022  dr hab. Joanna Cygler
 (SGH)
 
Zarządzanie strategiczne 
6 Warszawa  18.12.2022  dr hab. Tomasz Cicirko
(SGH)
 
Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa cz.2 
7 Warszawa  14.01.2023  dr hab. Teodor Buchner
 (kierownik Zakładu Fizyki Układów Złożonych na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej, ekspert B+R w Exatel)
 
Wschodzące technologie a cyberbezpieczeństwo 
7 Warszawa    dr inż. Jakub Syta (Z-ca dyrektora Morskiego Centrum Cyberbezpieczeństwa)  Wielowarstwowe zarządzanie bezpieczeństwem informacji 
 7 Warszawa 15.01.2023  gen. bryg. Karol Molenda
(Dyrektor DK WOC)
 
Przywództwo 
 8 Warszawa 04.02.2023  Jakub Kałużny  (Principal Product Security Engineer)  Modelowanie zagrożeń 
 8 Warszawa 04.02.2023  gen. bryg. Maciej Materka
(SKW)
 
Rola służb specjalnych w systemie cyberbezpieczeństwa państwa 
8 Warszawa  05.02.2023  Renata Davidson
(Prezes Davidson Consulting)
 
Zarządzanie ciągłością działania 
9 Warszawa  11.03.2023  Leszek Skiba
(Prezes Pekao S.A.)
 
Gospodarka globalna 
 9 Warszawa 11.03.2023  płk dr inż. Mariusz Chmielewski  Architektura systemów IT 
9 Warszawa  12.03.2023  Dr Bartosz Grucza (SGH)  Zarządzanie zmianą 
10
25.03.2023  dr hab. Marek Roszak
(profesor nadzwyczajny Politechniki Śląskiej)
 
Lean management 
10  25.03.2023  dr hab. Jacek Bil
(właściciel JB Safety&Consulting)
 
Zarządzanie systemem antykorupcyjnym 
10  26.03.2023  Piotr Dudzic
 (ekspert w Exatel)
 
Rozwój oprogramowania w sposób zwinny i bezpieczny 
11  1.04.2023  do potwierdzenia  Cyberbezpieczeństwo dla VIP'ów 
11  1.04.2023  dr inż. Jakub Syta
 (z-ca dyrektora Morskiego Centrum Cyberbezpieczeństwa)
 
Skuteczne monitorowanie cyberbezpieczeństwa 
11  2.04.2023  Marek Szkolnikowski
(Dyrektor TVP Sport)
 
Marketing i PR w gospodarce cyfrowej 
12  15.04.2023  Krzysztof Bińkowski
 (prezes netcomputer)
 
Proces zarządzania cyberincydentami 
12  15.04.2023  dr hab. Piotr Dela
(Główny specjalista w Morskim Centrum Cyberbezpieczeństwa)
 
Kształtowanie kompetencji państwa. Strategie, interesy, potrzeby, doktryny 
12  16.04.2023  Tomasz Onyszko
 (CTO w Predica Group)
 
Bezpieczeństwo usług chmurowych 
13  6.05.2023  Józef Sulwiński
(prezes SEQRED)
 
IT a OT 
13  6.05.2023  Józef Sulwiński
(prezes SEQRED)
 
Bezpieczna architektura IT 
13  7.05.2023  Arkadiusz Gałecki
(trener)
 
Zarządzanie projektami IT 
14  20.05.2023  Sebastian Burgemejster
 (Członek Zarządu IIA Polska, prezes BW Advisory)
 
Wykorzystywanie audytu wewnętrznego dla rzeczywistego doskonalenia organizacji 
14  20.05.2023  Robert Kośla
 (Microsoft, były dyrektor Departamentu Cyberbezpieczeństwa KPRM)
 
Strategia cyberbezpieczeństwa RP 
14  21.05.2023  Marcin Chludziński
(były prezes KGHM)
 
Kierowanie zespołem i zarządzanie zasobami ludzkimi 
15 3.06.2023  do potwierdzenia  Negocjacje i mediacje 
15 3.06.2023  dr inż. Jakub Syta
(z-ca dyrektora Morskiego Centrum Cyberbezpieczeństwa)
 
Usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa 
15
4.06.2023  Jacek Presz
(Dyrektor Biura Zarządzania IT w Banku Pocztowym)
 
Architektura korporacyjna 
15
4.06.2023  dr insp. Mariusz Ciarka
(rzecznik Komendy Głównej Policji)
 
Komunikacja kryzysowa 
16  17.06.2023  dr inż. Robert Janczewski
(Główny specjalista w Morskim Centrum Cyberbezpieczeństwa)
 
Cyberbezpieczeństwo w siłach zbrojnych RP 
16  17.06.2023  dr hab. Grzegorz Krasnodębski  Niespodzianka 
16  18.06.2023  Marcin Fronczak
 (Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń)
 
CyberTwierdza cz.2 
16  18.06.2023  dr inż. Jakub Syta
 (Kierownik Studiów eMBA)
 
Zakończenie