Nasz zespół

Wykładowcy


Do prowadzenia zajęć II edycji eMBA zaprosiliśmy:

dr hab. Jacek Bil

Jacek Bil jest dr hab. nauk społecznych w dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie, profesorem Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarzadzania Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Jest właścicielem firmy JB Safety&Consulting Jacek Bil prowadzącej m. in. szkolenia antykorupcyjne z zakresu przeciwdziałania i eliminowania zjawisk korupcyjnych w organizacjach publicznych oraz w przedsiębiorstwach o kapitale prywatnym. Zajmuje się także szeroko pojętym zapewnieniem bezpieczeństwa podmiotom gospodarczym oraz prowadzeniem doradztwa antykorupcyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem budowania systemu antykorupcyjnego w przedsiębiorstwach. Prowadzi dochodzenia w sprawach o korupcję i nadużycia gospodarcze w oparciu o uprawnienia wynikające z art. 2 ustawy z dnia 6 lipca 2001r. o usługach detektywistycznych. Laureat I nagrody Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego na najlepszą pracę o korupcji. Autor prac zwartych i artykułów naukowych z zakresu bezpieczeństwa i obronności państwa. ORCID: 0000-0002-9586-528X

Krzysztof Bińkowski

Ekspert informatyki śledczej. Specjalizuje się w tematyce informatyki śledczej, zarządzania incydentami, bezpieczeństwa systemów IT, serwerów Windows, podpisu elektronicznego i cyfrowego. Autoryzowany trener firmy Microsoft, EC-COUNCIL i wykładowca akademicki (AMW, SGH i inne). Posiada liczne certyfikaty, m.in. MCT, CEI, CEH,ECSA, ECIH, MCSA, MCSE, ACE. ISSA Senior Member oraz członek stowarzyszeń SIIS, KSOIN. Występował na konferencjach branżowych (m.in. MTS, SEMAFOR, ATS, TAPT, CYBERGOV.PL), prezentując tematykę bezpieczeństwa oraz informatyki śledczej. Członek ISSA Polska

dr hab. inż. Teodor Buchner

Fizyk, kierownik Zakładu Fizyki Układów Złożonych na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej, ekspert B+R EXATEL. Członek ISSA Polska, Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Polskiego Towarzystwa Fizycznego i Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej. Pracował jako inżynier biomedyczny (programowanie, bazy danych, analiza sygnału) i przedsiębiorca. Zawodowo zajmuje się łączeniem kropek: od potrzeb biznesowych (medycyna kliniczna, telekomunikacja, cyberbezpieczeństwo) do technologii, projektów B+R i nauk podstawowych. ORCID: 0000-0003-0030-3194

Sebastian Burgemejster

Sebastian posiada kilkunastoletnie doświadczenie w audycie, doradztwie, wdrażaniu i zarządzaniu obszarami drugiej i trzeciej linii zapewnienia. Wdrażał, doradzał i audytował bezpieczeństwo informacji, IT, zarządzanie ryzykiem i zarządzanie jakością w różnych branżach i organizacjach, w tym o zasięgu międzynarodowym. Jest propagatorem zintegrowanego podejścia do GRC, nowych technologii oraz intuicyjnego i zwinnego podejścia do zapewnienia bezpieczeństwa organizacji. Zarządza i jest współwłaścicielem spółek w Polsce i Wielkiej Brytanii, byłym prezesem i członkiem zarządu IIA Polska, członkiem Komitetu Audytu MSZ oraz grup roboczych ds. cyberbezpieczeństwa KPRM. Swoją praktyczną wiedzę potwierdził wieloma certyfikatami zawodowymi jak CISA, CISM, CRISC, CDPSE, CCSA, CGAP, CRMA, GRCP, GRCA, COSO, CSXF, ACE, ISO 27001 LA, ISO 20000 LA, PRINCE2, MSPF, Advanced SOC, COBIT2019F. Członek ISSA Polska

dr hab. Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz

Dr hab. nauk prawnych, radca prawny, profesor uczelni i kierownik Katedry Prawa Cyberbezpieczeństwa i Nowych Technologii w Instytucie Prawa w Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie, dyrektor Akademickiego Centrum Polityki Cyberbezpieczeństwa, członek Rady ds. Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji. Wykładowca na Uniwersytecie SWPS. W latach 1996-2010 pracowała jako prawnik m.in. w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji, Telewizji Polsat S.A. oraz w TVP S.A. W latach 2011-2018 wicedyrektor Narodowego Instytutu Audiowizualnego. Wieloletnia praktyka w stosowaniu prawa autorskiego i praw pokrewnych. Wieloletnia praktyka w stosowania prawa w zakresie regulacji rynku i usług powszechnych, Autorka monografii i licznych artykułów, redaktor naczelny pisma wydawanego przez ASzWoj – Cybersecurity & Law. Organizatorka konferencji krajowych i międzynarodowych o tematyce bezpieczeństwa w działalności mediów i cyberprzestrzeni. ORCID: 0000-0003-0188-5704

Marcin Chludziński

Od 2018 do 2022 Prezes KGHM Polska Miedź S.A. jednej z największych strategicznych polskich spółek skarbu państwa, jeden z czołowych producentów miedzi i srebra rafinowanego na świecie zatrudniającej łącznie pow. 34 tysięcy pracowników. Od stycznia 2016 roku członek Rady Nadzorczej PZU S.A. i jednocześnie prezes zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. (do czerwca 2018 roku), gdzie odpowiadał za procesy restrukturyzacyjne, fuzje oraz przejęcia. Definiował strategiczne kierunki rozwoju ARP. Przeprowadził restrukturyzację między innymi w spółkach Przewozy Regionalne, H. Cegielski – Fabryka Pojazdów Szynowych, Świętokrzyskie Kopalnie Surowców Mineralnych. Współtwórca i prezes zarządu Invent Grupa Doradztwa i Treningu Sp. o.o. w latach 2006 – 2015. Prezes think tanku gospodarczego – Fundacja Republikańska w latach 2011 – 2015. Absolwent Instytutu Polityki Społecznej na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończył studia MBA w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Współpracował w charakterze wykładowcy z Uniwersytetem Warszawskim, Collegium Civitas oraz Uczelnią Łazarskiego. Posiada doświadczenie menedżerskie w zakresie doradztwa strategicznego i nadzoru korporacyjnego. Specjalizuje się w restrukturyzacji rozwojowej przedsiębiorstw i inwestycjach kapitałowych.

płk dr inż. Mariusz Chmielewski

Płk dr inż. Mariusz Chmielewski pełni funkcję Zastępcy Dowódcy Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. Wcześniej pełnił funkcję Zastępcy Dziekana Wydziału Cybernetyki WAT wspierając kreowanie kierunków kształcenia i badań z zakresu cyberbezpieczeństwa i informatyki w resorcie obrony narodowej.

W 2003 jako prymus WAT rozpoczął badania i kształcenie z zakresu wspomagania dowodzenia, symulacji komputerowej i zastosowania metod sztucznej inteligencji na Wydziale Cybernetyki WAT. W 2012 obronił z wyróżnieniem prace doktorską z zakresu zastosowania metod sztucznej inteligencji i analizy semantyki w identyfikacji sytuacji kryzysowych.

Jest laureatem wielu prestiżowych nagród przyznanych za osiągnięcia naukowe i wynalazcze na arenie międzynarodowej w dziedzinie biomedycyny i wspomagania dowodzenia. Mentor technologiczny i naukowy wielu zespołów pracowników i studentów RON w konkursach technologicznych ImagineCup, Cyber 9/12 oraz hackatonów. Od 2018 jest reprezentantem Ministerstwa Obrony Narodowej RP w Europejskiej Agencji Obrony jako CAPTECH grupy roboczej Modelling & Simulation.

insp. dr Mariusz Ciarka

Doktor nauk prawnych i oficer Policji. W latach 2012 – 2016 roku był rzecznikiem prasowym Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie. Od 2016 roku jest rzecznikiem prasowym Komendanta Głównego Policji.  W 2016 roku podczas Światowych Dni Młodzieży pełnił funkcję rzecznika prasowego centrum medialnego administracji rządowej. Członek Prezydium Rady Polityki Penitencjarnej III kadencji na lata 2020–2024. Dyrektor Biura Komunikacji Społecznej Komendy Głównej Policji oraz Redaktor naczelny Gazety Policyjnej i miesięcznika POLICJA997. Rzecznik prasowy policji między innymi podczas operacji policyjnych związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa na czas Mistrzostw Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2014, podczas Mistrzostw Europy w Piłce Ręcznej Mężczyzn 2016, Szczytu NATO 2016 w Warszawie i Światowych Dni Młodzieży.

dr hab. Tomasz Cicirko

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych w dyscyplinie finansów, pracownik badawczo-dydaktyczny zatrudniony na stanowisku profesora uczelni w Zakładzie Zarządzania Przedsiębiorstwem w Instytucie Zarządzania. Autor ponad 70-ciu publikacji i opracowań naukowych, kierownik kilkunastu badań statutowych i własnych z zakresu zarządzania płynnością finansową przedsiębiorstw, zarządzania kapitałem w banku. Ekspert w zakresie podatkowo-rachunkowych aspektów leasingu. Kierownik podyplomowych studiów Akademia Controllingu Finansowego w Grupach Kapitałowych. Od kilkudziesięciu lat łączy teorię finansów i rachunkowości z praktyką gospodarczą (członek rad nadzorczych; kierownicze stanowiska w instytucjach finansowych (banki, firmy leasingowe) i niefinansowych – CFO, dyrektor finansowy, skarbnik korporacyjny).

dr hab. Joanna Cygler

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, profesor w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Obszar jej zainteresowań naukowych to zarządzanie strategiczne i zarządzanie międzynarodowe, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy przedsiębiorstw (bilateralnej i sieciowej). 

Stypendystka m.in. J. Fulbrighta (Carlson School of Management, University of Minnesota) oraz Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Laureatka licznych nagród za publikacje naukowe. Zainteresowania naukowe z powodzeniem łączy z działalnością poza Uczelnią: współpraca merytoryczna z centralnymi urzędami państwowymi (Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – Biuro Spraw Międzynarodowych, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Polska Agencja Inwestycji i Handlu), instytucjami badawczymi (Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa), organizacjami międzynarodowymi (ONZ, Światowe Forum Ekonomiczne w Genewie), międzynarodowymi firmami doradczymi oraz licznymi przedsiębiorstwami polskimi i zagranicznymi. Od 2016 pełnomocnik Dyrektora ds. organizacji badań naukowych w Instytucie Lotnictwa. W latach 2016-2022 Kierownik studiów Executive MBA w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN. Od 2021 członek rady nadzorczej APN Promise SA. Od 2022 pełnomocnik Zarządu Studio Vector S.A. Jest ekspertem w Programie Inteligentny Rozwój Ministerstwa Rozwoju. 

dr hab. Monika Czerwonka

Doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse, profesor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, kierownik Zakładu Rynków Kapitałowych i Finansów Behawioralnych. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z finansami behawioralnymi, inwestowaniem społecznie odpowiedzialnym i finansami kulturowymi. Autorka ponad 60 publikacji na ten temat, w tym książkowych, m.in.: „Finanse behawioralne. Zachowania inwestorów i rynku” (2012), „ Inwestowanie społecznie odpowiedzialne” (2013). Laureatka Nagrody Beta 2020 za książkę pt: „Behawioralne, kulturowe i etyczne uwarunkowania podejmowania decyzji inwestycyjnych” (2019). Prowadzi czynną działalność dydaktyczną (prowadzenie zajęć na wszystkich poziomach studiów, wypromowanych ponad 280 prac licencjackich i magisterskich), organizacyjno-popularyzatorską (ekspertyzy w charakterze biegłego na zamówienie organów władzy publicznej, udział w programach współfinansowanych przez Unię Europejską)  oraz działalność w ramach współpracy międzynarodowej (aktywny udział w licznych konferencjach naukowych polskich i zagranicznych). Związana z praktyką gospodarczą w związku z pełnieniem funkcji członka rady nadzorczej i przewodniczącej komitetu audytu. Prywatnie dumna mama 4 dzieci. ORCID: 0000-0002-3496-492X

Renata Davidson

Renata Davidson zajmuje się tematyką zarządzania ciągłością od ponad 20 lat. Jako pierwsza osoba w Europie Środkowej i Wschodniej uzyskała tytuł Associate Business Continuity Professional (ABCP) przyznawany przez Disaster Recovery Institute International. Kierowała projektami budowy planów ciągłości działania w wielu instytucjach finansowych (bankach, towarzystwach ubezpieczeniowych), firmach z sektora telekomunikacyjnego i przemysłowego.  Doradzała Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Infrastruktury. Posiada najwyższy poziom certyfikacji potwierdzony certyfikatem ISO 22301 Master wydanym przez Professional Evaluation & Certification Board. Jest autorką wielu artykułów poświęconych tematyce zarządzania ciągłością działania i zarządzania ryzykiem. Jest także współautorką kompendium “Informatyka Gospodarcza” oraz poradnika  „Sytuacje kryzysowe w szkole”.

dr hab. Ireneusz Dąbrowski

Prawnik i ekonomista, doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor SGH. Ukończył Szkołę Główną Handlową w Warszawie oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie pracuje naukowo i dydaktycznie w SGH, gdzie kieruje Zakładem Ekonomii Monetarnej. Od 2019 Dyrektor Departamentu Badań i Innowacji Finansowych w Narodowym Banku Polskim. Uczestnik krajowych i międzynarodowych konferencji i debat naukowych dotyczących prawa i ekonomii, autor ekspertyz ekonomicznych i prawnych. W latach 2006–2007 wiceminister Skarbu Państwa. Od 2018 r. redaktor naczelny czasopisma naukowego „Bank i Kredyt”. ORCID: 0000-0001-5353-7985

dr hab. inż. Piotr Dela

Dr hab. inż. Piotr Dela jest absolwentem Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej, studiów podyplomowych w Akademii Obrony Narodowej i studiów podyplomowych w Instytucie Polityki Światowej w Waszyngtonie. Od początku pracy zawodowej związany z instytucjami centralnymi MON i szkolnictwem wojskowym. Nauczyciel akademicki Akademii Obrony Narodowej w Warszawie (Akademii Sztuki Wojennej) i Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego. Główny specjalista w Morskim Centrum Cyberbezpieczeństwa w Gdyni.  Autor ponad 100 artykułów, referatów, podręczników, opracowań naukowych i monografii.  Obszar zainteresowań naukowych obejmuje: systemy wspomagania decyzji, systemy i sieci teleinformatyczne, bezpieczeństwo informacyjne, bezpieczeństwo i militaryzacja cyberprzestrzeni. ORCID: 0000-0003-3643-3759

Piotr Dudzic

Piotr Dudzic to ekspert w dziedzinie projektowania architektury systemów informatycznych. Z zawodu projektant i programista aplikacji internetowych. Od kilku lat zajmuje się kierowaniem zespołami developerskimi. Tworzy i udoskonala procesy zarządcze w duchu kultury DevOps. Był współautorem Systemu Rejestrów Państwowych i serwisu obywatel.gov.pl w COI. Tworzył gry komputerowe, w które grało ponad 13 mln ludzi na całym świecie. Wdrożył proces przyrostowego wytwarzania oprogramowania, który stosuje także w realizacji projektów z dofinansowaniem NCBR oraz dla klientów z sektora publicznego.

Marcin Fronczak

Od ponad 15 lat związany z bezpieczeństwem teleinformatycznym. Pracował jako CISO w sektorze finansowym i ubezpieczeniowym oraz wykonywał audyty bezpieczeństwa obszaru IT/OT dla operatora infrastruktury krytycznej. Brał udział w wielu projektach międzynarodowych, gdzie zdobył bogate doświadczenie i gruntowną wiedzę, co potwierdzają międzynarodowe certyfikaty m.in. CISA, CIA, CCSK, CRISC, Comptia Security +, ISO 27001 LA. Obecnie jako Dyrektor Działu Projektów Innowacyjnych w firmie ComCERT projektuje i tworzy narzędzia cyberbezpieczeństwa. Współpracuje z Fundacją Bezpieczna Cyberprzestrzeń prowadząc ćwiczenia w zakresie reagowania na cyberincydenty

Arkadiusz Gałecki

Doświadczony ekspert, kierownik projektów i trener ze zróżnicowanym doświadczeniem zdobytym w takich branżach jak IT, bankowość, edukacja, media i sektor publiczny. Specjalizuje się w szeroko rozumiany zarządzanie usługami IT. Pracuje w oparciu o najlepsze praktyki zawarte w bibliotece ITIL ale również kulturę DevOps, koncepcję Lean, automatyzację, pomiary, współdzielenie, ToC oraz zwinne metodyki. Ma rozległe doświadczenie w projektowaniu organizacji usługowych, doskonaleniu istniejących usług oraz definiowaniu, projektowaniu i mapowaniu procesów IT i biznesowych.  Projektuje ekosystemy usług począwszy od pomysłu aż po ciągle doskonalenie z uwzględnieniem takich obszarów jak CI/CD/CD/CT/CM, Three Ways i mapowania łańcucha wartości.

dr hab. Bartosz Grucza

dr hab. Bartosz Grucza, prof. SGH – kierownik Katedry Badań nad Infrastrukturą i Mobilnością, Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Członek Rady ds. spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych. W latach 2013-2016 kanclerz SGH, w latach 2006-2008 kanclerz Akademii Medycznej w Warszawie i Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Absolwent SGH i wieloletni pracownik Katedry Zarządzania Projektami Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, współtwórca i wykładowca Podyplomowych Studiów Zarządzania Projektami SGH. Kierownik projektów i konsultant w dziedzinie zarządzania projektami. Menedżer, od kilkunastu lat wdrażający projekty w przedsiębiorstwach prywatnych i instytucjach publicznych. Wieloletni członek Komitetu Interesariuszy NCBiR. Dyrektor prac B+R w spółce celowej realizującej projekty z zakresu zastosowania sztucznej inteligencji w optymalizacji zarządzania. Współautor szeregu publikacji i popularnych podręczników z zakresu zarządzania i zarządzania projektami. Członek i były Prezes Zarządu Stowarzyszenia Menedżerów Projektów, członek PMI i IPMA, propagator idei zarządzania w środowisku akademickim, biznesowym i społecznym. Więcej informacji na temat dr hab. B.Gruczy: www.grucza.pl ORCID: 0000-0002-4355-1705

dr inż. Robert Janczewski

Dr inż. Robert Janczewski jest absolwentem Politechniki Warszawskiej, Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych, Kierunku Elektronika i Telekomunikacja. Jest doktorem nauk o obronności. Nauczyciel akademicki związany z kilkoma uczelniami m.in. AMW Gdynia, ASzWoj Warszawa, UWM Olsztyn czy WSPol Szczytno. Główny specjalista w Morskim Centrum Cyberbezpieczeństwa w Gdyni oraz specjalista w Narodowym Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni. Autor i współautor artykułów, referatów, opracowań naukowych, rozdziałów do monografii i monografii z zakresu cyberbezpieczeństwa i procesów informacyjnych. Członek rad naukowych oraz komitetów organizacyjnych konferencji tematycznych. Swój wysiłek badawczy skupia na zagadnieniach związanych z cyberprzestrzenią, cyberbezpieczeństwem oraz procesami informacyjnymi. Zainteresowania naukowe koncentruje również na procesach informacyjnych w środowisku cybernetycznym, a także cyberrozpoznaniu. ORCID 0000-0002-2011-0413

Tomasz Janka

Manager, certyfikowany ekspert zarządzania projektami, programami i procesami (P2P, MSP, SCRUM), członek zarządu i rad nadzorczych spółek prawa handlowego, absolwent studiów MBA, teleinformatyk, konsultant, trener oraz mentor. Posiada wieloletnie doświadczenia w realizacji projektów i programów zdobyte podczas pracy dla największych, międzynarodowych firm, m.in. McKinsey & Company, Volvo, Hewlett-Packard, Bayer, BMW, Credit Agricole, Capgemini. Tworzył Rządowe Biuro Monitorowania Projektów w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – pierwsze PMO w KPRM. Pełnił funkcję Wiceprezesa ds. Rozwoju Poczty Polskiej. Współpracował z mieszkańcami ponad 15 różnych krajów. Stworzył kompleksowy system monitorowania projektów w centralnej administracji państwowej i wdrożył jednolitą metodykę monitorowania programów i projektów oraz kultury zarządzania programami i projektami w administracji publicznej. Współtworzył i wdrażał systemy IT wspierające zarządzanie wszystkich ministerstw oraz organizował społeczność projektową w administracji publicznej i spółkach Skarbu Państwa.

Jakub Kałużny

Konsultant cyberbezpieczeństwa . Jakub Kałużny jest autorem serii Instant Threat Modeling. Posiada ponad 10 lat doświadczenia w branży IT. Specjalizuje się w obszarze DevSecOps, modelowaniu zagrożeń, projektowaniu wymagań bezpieczeństwa, a także praktycznym testowaniu bezpieczeństwa aplikacji i systemów wysokiego ryzyka. Jakub posiada międzynarodowe doświadczenie, które zdobył podczas 3 lat pracy w Australii – gdzie odpowiadał za prowadzenie złożonych projektów polegających na weryfikacji bezpieczeństwa rozwiązań dla globalnych klientów w branży finansowej, prawniczej i lotniczej

Piotr Kępski

Obecnie pracuje jako Cybersecurity Systems Analyst w ComCERT S.A., gdzie zajmuje się obszarem modelowania zagrożeń w cyberprzestrzeni oraz TTP (techniki, taktyki i procedury) w cyberatakach. Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg normy ISO/IEC 27001. Posiada doświadczenie w planowaniu i wdrażaniu polityk bezpieczeństwa infrastruktury i informacji cyfrowej na bazie ISO/IEC 27001, 27002, 27005. Przez wiele lat związany z obszarem utrzymania systemów IT w sektorze publicznym, zarówno na poziomie technicznym jak i zarządczym. Jako członek Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń aktywnie działa na rzecz wzmacniania świadomości w obszarze zagrożeń pochodzących z cyberprzestrzeni, w tym m. in. prowadzi szkolenia, współtworzy serię podcastów Cyber, Cyber… oraz bierze udział w organizacji rozgrywek Ligi CyberTwierdza.

dr hab. Jerzy Kosiński

Profesor nadzwyczajny Zakładu Systemów Bezpieczeństwa Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Do 2018 pełnił służbę w Policji zajmując się cyberprzestępczością, dowodami cyfrowymi, białym wywiadem internetowym i naruszeniami własności intelektualnej w internecie (odchodził na emeryturę jako prorektor ds. studiów Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie). Organizator cyklicznych konferencji międzynarodowych „Techniczne aspekty przestępczości teleinformatycznej” (20 edycji), które w 2018 roku zmieniły nazwę na „Przestępczość teleinformatyczna XXI (2 edycje). Autor wielu publikacji (m.in. monografii „Paradygmaty cyberprzestępczości”) i wystąpień na konferencjach z zakresu swojej specjalności naukowej. Biegły sądowy z zakresu przestępczości komputerowej i kart płatniczych z listy Sądu Okręgowego w Olsztynie. Prowadził także szkolenia z zakresu cyberprzestępczości dla służb innych krajów (m.in. Armenia, Chiny, Mołdawia). Od roku 2020 jest dyrektorem Morskiego Centrum Bezpieczeństwa AMW. ORCID: 0000-0003-3823-4526

Robert Kośla

Główny architekt na Region Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA) w globalnym zespole Security Service Linefirmy Microsoft. Absolwent Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie – Wydział Cybernetyki, specjalizacja: systemy operacyjne czasu rzeczywistego. Od 1994 pracował w Wydziale Badań i Rozwoju Biura Bezpieczeństwa Łączności i Informatyki UOP. W latach 1998-2006 był zastępcą dyrektora Biura Bezpieczeństwa Łączności i Informatyki UOP, a następnie zastępcą dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa Teleinformatycznego Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. W latach 1998-2008 reprezentował Polskę w komitecie NATO INFOSEC/Information Assurance Sub-Committee (SC/4). W 2006 r. oddelegowany do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, gdzie pełnił funkcję krajowego menedżera projektów włączenia organów administracji publicznej do Systemu Informacyjnego Schengen i Systemu Informacji Wizowej, których pierwszym efektem było przyjęcie Polski w dniu 21 grudnia 2007 r. do grupy państw Strefy Schengen. Wlatach 2008-2018 dyrektor sektora bezpieczeństwa narodowego i obrony w regionie Europy Środkowej i Wschodniej w firmie Microsoft. W latach 2018-2021 dyrektor Departamentu Cyberbezpieczeństwa w MinisterstwieCyfryzacji i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, m.in.odpowiedzialny za rozwój Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa; opracowanie i wdrożenie Narodowej Strategii Cyberbezpieczeństwa; opracowanie Krajowych Standardów Cyberbezpieczeństwa – w tym StandardówCyberbezpieczeństwa Chmur Obliczeniowych; nadzór nad Kwalifikowanymi Dostawcami Usług Zaufania – europejskimi QTSPs eIDAS; budowę i koordynację Krajowego Systemu Certyfikacji Cyberbezpieczeństwa. Od 2010 członek Rady Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Od 2020 członek Rady Konsultacyjnej przy Morskim Centrum Cyberbezpieczeństwa – Think Tank-u w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni

Rafał Krakowski

CISA, CISSP, CDPSE,ISO/IEC 27001 Lead Auditor, Certified Risk Manager – wieloletnie doświadczenie w zakresie bezpieczeństwa informacji, zarządzaniu ciągłością działania i ryzykiem zdobywał w międzynarodowych korporacjach, jako informatyk, doradca i audytor bezpieczeństwa informacji, analityk ryzyka technologicznego, oficer bezpieczeństwa informacji na Europę Centralną i Wschodnią, ABI i  BCM manager. Doświadczenie doradcze i audytorskie zdobywał poprzez realizację audytów, przeglądów i projektów wdrożeniowo – naprawczych w obszarach ISO/IEC 27001; ISO/IEC 22301, ISO/IEC 31000, Rekomendacji KNF, KRI, SOX, SWIFT, AIRB i innych. Absolwent Politechniki Warszawskiej (FTiMS, WIP, WE), prezes spółki dostarczającej usługi bezpieczeństwa informacji i szkoleń. Członek ISSA Polska

dr hab. Grzegorz Krasnodębski

Absolwent Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej. W latach 1994-2004 pracował w Zespole Informatyki Marynarki Wojennej jako programista, projektant oraz analityk przy tworzeniu systemów informatycznych dla Marynarki Wojennej RP. Od 2004 roku zajmował stanowiska wykładowcy, adiunkta oraz kierownika w Zakładzie Zarządzania Kryzysowego na Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej. W latach 2015-2019 pełnił funkcję Prodziekana ds. Nauki na Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich. W 2020 rok objął stanowisko z-cy dyrektora ds. nauki w Morskim Centrum Cyberbezpieczeństwa. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z zarządzaniem kryzysowym, ochroną infrastruktury krytycznej, wykorzystaniem systemów informatycznych w bezpieczeństwie oraz cyberbezpieczeństwem. ORCID: 0000-0001-9430-5259

gen. bryg. Maciej Materka

Gen. bryg. Maciej Materka od stycznia 2018 r. jest Szefem Służby Kontrwywiadu Wojskowego. Od 1999 r. związany ze służbami specjalnymi oraz instytucjami odpowiedzialnymi za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego kraju. Rozpoczął służbę w Urzędzie Ochrony Państwa, później był oficerem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a od 2006 r. służył w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, będąc m.in. zastępcą dyrektora Departamentu Ochrony i pełnomocnikiem do spraw kontroli przetwarzania przez CBA danych osobowych. Przed objęciem funkcji Szefa SKW M. Materka pracował w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, gdzie stworzył Departament Bezpieczeństwa, którym następnie kierował. 13 sierpnia 2020 r. otrzymał z rąk Prezydenta RP Andrzeja Dudy akt mianowania na stopień generała brygady. Jest absolwentem Wydziału Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego, a także studiów podyplomowych na Uniwersytecie Łódzkim, Wojskowej Akademii Technicznej, Akademii Obrony Narodowej oraz Akademii Marynarki Wojennej.

gen. bryg. Karol Molenda

Dyrektor Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni (NCBC). Ekspert w budowaniu i wdrażaniu nowatorskich rozwiązań w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, reagowaniu na incydenty komputerowe, informatyce śledczej oraz bezpieczeństwie teleinformatycznym. Człowiek z misją, architekt i realizator koncepcji formowania Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, który wspiera projekty naukowo-badawcze w zakresie nowoczesnych technologii oraz aktywnie uczestniczy w budowaniu relacji z sojusznikami i kluczowymi partnerami na arenie międzynarodowej. Absolwent WAT (m.in. MBA) oraz Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie. Wyróżniony m.in.  nagrodą European CYBERSEC Award 2021. Prywatnie pasjonat jazdy konnej i zapalony biegacz.

Tomasz Onyszko

Tomasz Onyszko to przedsiębiorca, założyciel i CTO w Predica Group. Dzięki ponad 20-letniemu doświadczeniu w branży i niezliczonej ilości projektów na swoim koncie jest uznanym autorytetem w chmurowym świecie. Na co dzień zajmuje się opracowywaniem kompleksowych strategii chmurowych, których podstawą jest niezawodność rozwiązań w zakresie tożsamości i bezpieczeństwa. Tomasz często dzieli się swoją wiedzą i spostrzeżeniami podczas różnych wydarzeń w Polsce i za granicą, takich jak TechEd, Microsoft Technology Summit, Identiverse i wiele innych. Jego zaangażowanie w społeczność zaowocowało wyróżnieniem jako Microsoft MVP już 11 razy. Ponadto, Tomasz uzyskał od Microsoft prestiżowy status Regional Director. Jest autorem licznych postów, artykułów i książek. Z jego analizami możesz zapoznać się na www.onyszko.com, predicagroup.com/blog oraz na Twitterze, gdzie publikuje jako @tonyszko.

dr Filip Ostrowski

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauk prawnych. Absolwent prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz prawa i zarządzania na University of Aberdeen. Obecnie jest zatrudniony na stanowisku Dyrektora Biura ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego w Ministerstwie Aktywów Państwowych. Pełni również funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej PKP S.A. W swojej pracy naukowej skupia się na prawie handlowym ze szczególnym uwzględnieniem regulacji spółek Skarbu Państwa i spółek komunalnych. ORCID: 0000-0001-6116-9641

Jacek Presz

Menedżer i architekt korporacyjny. Współtworzył praktykę architektury korporacyjnej w jednej z wiodących światowych firm doradczych. Realizował projekty transformacyjne dla największych firm w regionie, m.in. w sektorze energetycznym i bankowym. Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Posiada certyfikaty potwierdzające wiedzę m.in. w zakresie TOGAF, Archimate, OCEB. Uczestniczył w pracach nad ramami architektonicznymi TOGAF w ramach konsorcjum The Open Group. Obecnie kieruje Biurem Zarządzania IT w Banku Pocztowym, nadzorując m.in. obszar projektów i architektury IT.

dr hab. inż. Marek Roszak

Prezes Zarządu Klubu Polskie Forum ISO 9000, profesor nadzwyczajny Politechniki Śląskiej. Pedagog i naukowiec. Autor blisko 100 publikacji naukowych, książki monograficznej z zarządzania technologią, współautor książek dydaktycznych z obszarów dotyczących zarządzania, metaloznawstwa i dydaktyki. Pełnomocnik Dyrektora Instytutu ds. Systemu Zarządzania Jakością – pierwszej jednostki edukacyjnej w Polsce z wdrożonym systemem zarządzania jakością zgodnym z wymaganiami normy ISO 9001 w zakresie procesu dydaktycznego i badań naukowych. Pełnomocnik Dziekana Wydziału Mechanicznego Technologicznego ds. Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia. Audytor systemu zarządzania jakością. Wieloletni Kierownik kursu audytora wewnętrznego. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z zarządzania jakością, systemów zarządzania jakością oraz metaloznawstwa, w tym obróbki cieplnej. ORCID: 0000-0002-4035-8360

Leszek Skiba

Od kwietnia 2020 pełni funkcję prezesa zarządu banku Pekao S.A. Od 2015 roku pełnił funkcję Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów, gdzie odpowiadał za nadzór nad polityką makroekonomiczną oraz legislacją w zakresie podatkowym. Wspierał także prace legislacyjne związane z rynkami finansowymi i kapitałowymi, jak również przygotował koncepcję reformy systemu budżetowego. Od marca 2019 do kwietnia 2020 roku pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. W latach 2009-2015 pracował w Narodowym Banku Polskim w Instytucie Ekonomicznym, gdzie brał udział w pracach nad raportem NBP wskazującym na konsekwencje członkostwa Polski w strefie euro oraz przygotowywał analizy dotyczące gospodarki strefy euro. Od 2009 roku Leszek Skiba prowadzi działalność publiczną non-profit jako Przewodniczący Rady i ekspert Instytutu Sobieskiego. Ukończył Szkołę Główną Handlową w Warszawie na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Polityczne, gdzie uzyskał tytuł magistra. Jest autorem licznych publikacji z dziedziny swojej pracy zawodowej oraz działalności publicznej. 

Józef Sulwiński

Współzałożyciel i Prezes Zarządu SEQRED Sp. z o.o. Posiada obszerną wiedzę z zakresu cyberbezpieczeństwa. Budował i kierował doradztwem IT/OT w jednej z największych światowych firm doradczych. Pracował na stanowiskach kierowniczych w banku, firmie telekomunikacyjnej oraz firmach strategicznych dla polskiej gospodarki oraz bezpieczeństwa energetycznego kraju. Realizował projekty dla największych firm i instytucji w Polsce i za granicą. Szkolił się w ośrodkach akademickich takich jak Harvard Business School oraz Carnegie Mellon University. Ukończył program szkoleniowy z zakresu budowy i zarządzania zespołami reagowania na incydenty bezpieczeństwa ufundowany przez Departament Obrony USA.

dr inż. Jakub Syta

Od ponad 20 lat promuje ideę, że zarządzanie cyberbezpieczeństwem może być proste. W tym czasie współtworzył szereg zespołów zajmujących się świadczeniem usług w zakresie bezpieczeństwa systemów informacyjnych, zrealizował projekty dla dziesiątek organizacji, współtworzył rozwiązania wykorzystywane do świadczenia zaawansowanych usług z zakresu cyberbezpieczeństwa. Jest zastępcą dyrektora Morskiego Centrum Cyberbezpieczeństwa – think tank’u stworzonego przy Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni oraz wykładowcą akademickim. Równolegle rozwija ofertę profesjonalnych usług cyberbezpieczeństwa w Orange Polska. Posiada wiele certyfikatów zawodowych, m.in. CISM, CISSP i CISA. Członek ISSA Polska ORCID 0000-0002-0115-6432

Marek Szkolnikowski

Dyrektor TVP Sport, wiceprezydent Komitetu Sportowego Eurowizji, członek Komisji Marketingu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Ekspert w zakresie Marketingu i PR w gospodarce cyfrowej. Z wykształcenia tłumacz symultaniczny, posiada dwa najwyższe certyfikaty językowe z niemieckiego i angielskiego. Absolwent programu MBA w SGH, kończy doktorat z nauk społecznych i politycznych. Pasjonat sportu, podróży oraz myślenia wykładniczego.

Tomasz Wodziński

Architekt Bezpieczeństwa – Incydent Handler – manager SOC, informatyk od 25 lat zajmujący się jakością procesów wytwarzania, oprogramowania i ochroną systemów informatycznych. Konsultant bezpieczeństwa współtwórca kilku centrów bezpieczeństwa w tym w modelu usługowym MSSP. Praktyk dziedzinowy umiejący łączyć wodę z ogniem w zakresie procesu zarządzania incydentami bezpieczeństwa, przygotowywania scenariuszy reakcji przez identyfikacje luk systemów bezpieczeństwa. Nadzoruje kilka projektów statutowych w stowarzyszeniu ISSA Polska, w którym jest byłym prezesem i obecnym członkiem Komisji Rewizyjnej. Absolwent Politechniki Warszawskiej wydziału elektroniki i technik informacyjnych, legitymuje się sprawdzoną wiedzą potwierdzoną najważniejszymi certyfikatami branżowymi: CISSP, GCIH, CEH, ISO27001 Lead Auditor, TOGAF.

Krzysztof Wosiński

Certyfikowany tester bezpieczeństwa systemów IT (Certified Ethical Hacker), specjalizujący się w systemach militarnych oraz wywiadzie otwartoźródłowym (OSINT). Od kilkunastu lat zajmuje się jakością oraz bezpieczeństwem sprzętu i oprogramowania o przeznaczeniu wojskowym, produkowanym dla odbiorców polskich i amerykańskich. W ramach Securitum prowadzi szkolenia z zakresu OSINT-u, bezpieczeństwa działań w sieci oraz przeciwdziałania dezinformacji. Autor popularnych serii „OSINT Hints” oraz „Czwartki z OSINT-em” na portalu sekurak.pl. Po godzinach zgłębia zagadnienia związane z socjotechniką i OSINT-em, a także tworzy narzędzia usprawniające rozpoznanie OSINT-owe.

Tomasz Zdzikot

Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz studiów doktoranckich w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Ukończył także m.in. studia MBA Zarządzanie Cyberbezpieczeństwem na Wydziale Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie oraz Studia Podyplomowe Cyberbezpieczeństwo na Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, a także program Top Public Executive organizowany przez IESE Business School w Barcelonie i Krajową Szkołę Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego oraz Wyższy Kurs Obronny w Akademii Obrony Narodowej. W latach 2015-2017 Podsekretarz Stanu, a w latach 2017-2018 Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Pełnomocnik Rządu do Spraw Przygotowania Organów Administracji Państwowej do Współpracy z Systemem Informacyjnym Schengen i Wizowym Systemem Informacyjnym. W latach 2018-2020 Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, gdzie pełnił też funkcję Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej do spraw Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni, odpowiadając m.in. za program podniesienia zdolności Sił Zbrojnych RP do działania w cyberprzestrzeni – CYBER.MIL.PL. Wieloletni samorządowiec w m.st. Warszawa oraz w Sejmiku Województwa Mazowieckiego. W latach 2020 – 2022 r. Prezes Zarządu Poczty Polskiej S.A. Od listopada 2022 Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.