STUDIA PODYPLOMOWE

EXECUTIVE MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Zapraszamy na unikalne studia podyplomowe typu Executive MBA

Najlepsi wykładowcy zaproszeni przez Akademię Marynarki Wojennej podzielą się swoim doświadczeniem w zakresie zarządzania cyberbezpieczeństwem i usługami cyfrowymi. Słuchacze doskonaląc swoje umiejętności zarządcze poznają jednocześnie szereg praktycznych wskazówek jak skutecznie zarządzać ryzykiem IT.

DLACZEGO WARTO?

KADRA EKSPERTÓW

Zaprosiliśmy wyłącznie osoby, które naprawdę mają dużo do powiedzenia w ramach omawianych zagadnień. Teorię przedstawiać będziemy wyłączenie tak by na jej podstawie można było lepiej zrozumieć aspekty praktyczne.

PRAKTYCZNE UMIEJĘTNOŚCI

Główny nacisk jest kładziony na umiejętność identyfikacji potencjalnych ryzyk oraz organizacji pracy tak, by zminimalizować skutki lub prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożenia. Studia koncentrują się tym samym na przekazywaniu szeregu praktycznych wskazówek w zakresie skutecznego zarządzania ryzykiem. Zajęcia będą bogato ilustrowane konkretnymi case studies.

KONKRETNA GRUPA DOCELOWA

Studia zostały przygotowane z myślą o kadrze kierowniczej, do której obowiązków należy zapewnianie bezpieczeństwa informacji i systemów informacyjnych wśród Operatorów Usług Kluczowych oraz administracji centralnej. Wymagane jest praktyczne doświadczenie w tym temacie. Nie są jednak wymagane żadne szczególne umiejętności techniczne.

WYJĄTKOWY PROGRAM

Studia tworzą spójny i jednolity program pokazujący rozmaite zagadnienia dotyczące zarządzania cyberbezpieczeństwem. Poszczególne zajęcia są ze sobą powiązane stanowiąc zwartą całość.

Dyskutowane case study będą przede wszystkim omawiać zagadnienia dotyczące zapewniania bezpieczeństwa i identyfikacji ryzyka infrastruktury, od której poprawnego funkcjonowania zależy funkcjonowania całego państwa.

Słuchacze zdobędą wiedzę i umiejętności z zakresu ekonomii i finansów, prawnych aspektów zarządzania usługami kluczowymi, zarządzania cyberbezpieczeństwem, nowoczesnych technologii oraz skutecznych metod zarządzania projektami i usługami.